Icoon van PotatoNext

Laden . . .

Algemene Vergadering Coöperatie PotatoNext 2024

Oud-Beijerland, 31 januari 2024 – Op vrijdag 26 januari is de eerste Algemene Vergadering (AV) voor de leden van coöperatie PotatoNext gehouden. Deze bijeenkomst stond vooral in het kader van kennismaken, met de nieuwe coöperatie en met elkaar.

De middag startte met een rondleiding door de productielocatie in Oud-Beijerland. Groepsgewijs gingen de telers langs een aantal afdelingen in de productie, waarbij van dichtbij het proces bekeken kon worden.

Hierna nam bestuursvoorzitter Gertjan van Dueren den Hollander het woord voor de Algemene Vergadering. Het presenteren van financiële cijfers was nog te vroeg voor de relatief nieuwe coöperatie. Een aantal formaliteiten stonden op de agenda, zoals het aanpassen van de statuten en reglementen.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen heeft zich voorgesteld aan de leden. Daarnaast stond de benoeming van de Poolcommissie en de Commissie van Beroep op de agenda. De leden hebben de voorgedragen kandidaten door middel van schriftelijke stemming benoemd. Voor de Poolcommissie zijn de heren D. de Smit, P. Goorden, J. Hotting, E. van Lier en W. Tijsseling door de leden benoemd, voor de Commissie van Beroep de heren H. Meesen, P. de Regt en G. Rozendaal. Het bestuur heet de nieuwe commissieleden van harte welkom en wenst hen veel succes met hun taak binnen de coöperatie.

Na de pauze heeft de directie, Jan Bijleveld en Mariska Werring, de telers geïnformeerd over onder andere de geplande verhuizing van locatie Purmerend naar Oud-Beijerland, binnen nu en twee jaar, en actuele informatie over de aardappelmarkt.

Jan den Boer, hoofd Buitendienst, sloot de middag af met een interessante presentatie over de proeven, het monitoringsprogramma en de uitdagingen waar de aardappelsector mee te maken krijgt.

De middag hebben we afgesloten met een drankje en een heerlijk buffet.

Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng op deze geslaagde eerste Algemene Vergadering van coöperatie PotatoNext.