Icoon van PotatoNext

Laden . . .

Disclaimer voor PotatoNext B.V.

1. Informatie en advies

De informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website berust bij PotatoNext B.V.

2. Aansprakelijkheid

PotatoNext B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van onze website. Dit geldt ook voor schade aan computersystemen door het downloaden van inhoud van onze site.

3. Externe links

We hebben geen controle over externe websites waarnaar we linken en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

4. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website berust bij PotatoNext B.V. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van PotatoNext B.V. Gebruik zonder toestemming is niet toegestaan.

5. Wijzigingen

PotatoNext B.V. kan deze disclaimer op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer regelmatig op updates.